قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آموزش فصل هشتم ریاضی نهم

آموزش فصل هشتم ریاضی نهم

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی این فصل با توجه به کتاب درسی به صورت تصویری تدریس شده است . و سعی کردیم طبق شیوه های کتاب تمامی صفحه های این فصل به ترتیب زیرهم تدریس شود . امیدواریم از محتوای خوب این سایت استفاده کنید. رایگان ببینید و دانلود کنید.

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۳۱ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۳۱ (دانلود)

riaziok.ir

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۳۲ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۳۲ (دانلود)

riaziok.ir

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۳۳ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۳۳ (دانلود)

riaziok.ir

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۳۴ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۳۴ (دانلود)

riaziok.ir

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۳۵ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۳۵ (دانلود)

riaziok.ir

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۳۶ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۳۶ (دانلود)

riaziok.ir

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۳۷ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۳۷ (دانلود)

riaziok.ir

با عرض پوزش از دانش آموزان عزیز و گرامی 

به علت کمبود وقت نتونستیم این فصل آخر به پایان برسونیم 

لذا از فایل های تهیه شده گذشته (چند سال پیش) در اختیار شما قرار می دهیم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

با عرض پوزش به علت کبود وقت فایل چند سال پیش قرار دادیم

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۳۹ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۳۹ (دانلود)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

با عرض پوزش به علت کبود وقت فایل چند سال پیش قرار دادیم

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۴۰ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۴۰ (دانلود)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

با عرض پوزش به علت کبود وقت فایل چند سال پیش قرار دادیم

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۴۱ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۴۱ (دانلود)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

با عرض پوزش به علت کبود وقت فایل چند سال پیش قرار دادیم

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۴۲ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۴۲ (دانلود)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

با عرض پوزش به علت کبود وقت فایل چند سال پیش قرار دادیم

ریاضی ۹ فصل ۸ صفحه ۱۴۳ (دانلود)

ریاضی نهم فصل هشتم صفحه ۱۴۳ (دانلود)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

التماس دعا