قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / نکات مهم پایه هفتم

نکات مهم پایه هفتم

۱۴۰۰/۱۲/۱۴    ساعت ۱۸:۰۰ دقیقه روز جمعه

صفحه ۷۴ و ۷۵ در سایت آماده است حتما خوب نگاه کنید و کتاب را خوش خط و کامل با مداد  بنویسید و به همراه دفتر کار روز یکشنبه (با امضای اولیا و تاریخ با خودکار)  با آمادگی حاضر شوید

♥♥♥♥♥

۱۴۰۰/۱۲/۱۴    ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه روز شنبه

صفحه ۷۰، ۷۱، ۷۲،۷۳ در سایت آماده است حتما خوب نگاه کنید و کتاب را خوش خط و کامل با مداد  بنویسید و به همراه دفتر کار روز یکشنبه (با امضای اولیا و تاریخ با خودکار)  با آمادگی حاضر شوید

♥♥♥♥♥

۱۴۰۰/۱۲/۰۲    ساعت ۱۱:۳۵ دقیقه روز یکشنبه

صفحه ۶۵، ۶۶، ۶۷ در سایت آماده است حتما خوب نگاه کنید و کتاب را خوش خط و کامل با مداد  بنویسید و به همراه دفتر کار روز سه شنبه (با امضای اولیا و تاریخ با خودکار)  با آمادگی حاضر شوید

♥♥♥♥♥

۱۴۰۰/۱۱/۲۲    ساعت ۱۷:۲۳ دقیقه روز جمعه

صفحه ۶۲، ۶۳ ، ۶۴   در سایت آماده است حتما خوب نگاه کنید و کتاب را خوش خط و کامل با مداد  بنویسید و به همراه دفتر کار روز یکشنبه(که البته برای دو جلسه با امضای اولیا و تاریخ با خودکار)  با آمادگی حاضر شوید

♥♥♥♥♥

۱۴۰۰/۱۱/۱۵    ساعت ۱۷:۱۳ دقیقه روز جمعه

صفحه ۵۸، ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۱  در سایت آماده است حتما خوب نگاه کنید و کتاب را خوش خط و کامل با مداد  بنویسید و به همراه دفتر کار روز یکشنبه در مدرسه با آمادگی حاضر شوید

♥♥♥♥♥

۱۴۰۰/۱۱/۱۰    ساعت ۲۳:۳۹ دقیقه روز یکشنبه

صفحه ۵۸ و ۵۹ کتاب را خوش خط و کامل با مداد در کتاب بنویسید 

صفحه ۵۸ تمرین کتاب در کتاب با مداد حل کنید و روز سه شنبه با آمادگی درمدرسه حاضر شوید

♥♥♥♥♥

دانش آموزان گرامی توجه کنید به دلایلی مخاطبین گوشی من حذف شدند لطفاً در پیوی به من پیام بدید و فقط و فقط نام و نام خانوادگی و نام کلاس تون را در یک جمله بنویسید و احیاناً اگر از شماره مادر یا پدر استفاده می کنید واژه مادر یا پدر را اول نام و نام خانوادگی خودتون بیارید تا ما در جریان پیگیری اولیا شما در مورد درستون باشیم

مانند

مصطفی فلاحتکار الیاسی ۱